egregius.be

Urban Exploration, PHP and others…

LUA Pass2PHP v2.0

Vervolg op LUA Pass2php

In grote lijnen dezelfde werkwijze als de vorige versie, vooral de functies zijn een groot stuk eenvoudiger geworden waardoor de code wat overzichtelijker en makkelijker te gebruiken is.

Download deze 2 bestanden en plaats ze in de Domoticz scripts folder:
JSON.lua ee5_base64.lua

Maak in Domoticz Events een device lua script, pas eventueel de foldernamen aan.

JSON=loadfile('/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/JSON.lua')()
base64=loadfile('/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/ee5_base64.lua')()
changed=base64.encode(JSON:encode(devicechanged))
devices=base64.encode(JSON:encode(otherdevices))
idx=base64.encode(JSON:encode(otherdevices_idx))
lastupdate=base64.encode(JSON:encode(otherdevices_lastupdate))
os.execute( '/volume1/web/secure/pass2php.php "'..changed..'" "'..devices..'" "'..idx..'" "'..lastupdate..'" &')
commandArray = {}
return commandArray

Maak een php bestand met de naam uit os_execute hierboven.
Opgelet: sinds kort maak ik gebruik van memcached om variabelen tijdelijk te bewaren.

Update: code moved to Github